Aktuality

Rychlá reakce banky na zloděje identity SVJ zachránila klientům miliony

Jistě jste zaznamenali informace z poslední doby, kdy se různá „s.r.óčka“ snaží okrást SVJ o jejich úspory. Jsou vaše finance u banky v bezpečí? 

Nejvíce účtů pro SVJ a bytová družstva v ČR eviduje ČSOB a Poštovní spořitelna. Dohromady jsou mateřskou bankou pro více než 33 tisíc běžných a spořicích účtů klientů SVJ a BD. Aby se jejich klienti nedostali do problémů, jednala banka velmi rychle.

ČSOB se dozvěděla o snahách o podvodnou změnu statutárních orgánů SVJ již 23. 9. 2020 (stejný den jako Svaz českých a moravských bytových družstev). Ten den byly zaznamenány první případy, ze kterých bylo patrné, že útok byl zaměřen zejména na SVJ a že se současně vždy jednalo o stejný scénář, kdy padělaným zápisem ze shromáždění vlastníků byl odvolán stávající výbor SVJ a místo něj zvolen předseda společenství, kterým byla právnická osoba – většinou s.r.o., zastoupené jednatelem. Na základě takového padělku byl podán návrh na rejstříkový soud na provedení změny orgánů SVJ,“ sdělil Ladislav Koucký z ČSOB.

Okamžitá reakce banky

Aby se zabránilo změnám podpisového oprávnění (dispozice) k účtům SVJ a jejich následnému vytunelování, informovala ten samý den, tj. 23. 9. 2020, banka všechny své pobočky o těchto podvodech a předložila jim návod, jak jednat v případě, že se na ně obrátí nějaká právnická osoba s přáním změnit podpisový vzor k účtu SVJ.

Autentický text pro pracovníky poboček banky

V případě, že se na Vás obrátí SVJ se žádostí o změnu podpisového vzoru, přičemž novým předsedou SVJ, jednajícím za SVJ, bude s.r.o. (resp. jeho jednatel), odmítněte změnu provést a dále postupujte následovně:

  • kontaktujte příslušného firemního bankéře se žádostí o prověření platnosti předloženého výpisu z rejstříku SVJ
  • firemní bankéř se neprodleně spojí s odvolaným předsedou výboru SVJ a ověří, zda nově zapsaný předseda SVJ byl opravdu orgány SVJ platně zvolen
  • v případě, že firemní bankéř zjistí, že k zapsání nových orgánů SVJ došlo podvodně, okamžitě toto oznámí na příslušný bezpečnostní útvar centrály – v opačném případě vydá souhlas se změnou podpisového vzoru.

Reakce banky zachránila klientům miliony

"Tím, že ČSOB velice rychle zareagovala již na první případy předmětných podvodů, byly uchráněny účty jejích klientů před možností jejich vytunelování. Věříme, že včasná reakce banky zachránila jejím klientů miliony korun, které na svých účtech mají deponovány. Závěrem je vhodné zdůraznit, že do dnešního dne (9. 10. 2020) ČSOB neregistrujeme ani jednu stížnost od SVJ, že by došlo k nějaké podvodné manipulaci s jejich účtem. Jsme rádi, že banka v této chvíli prokázala, že úspory jejích klientů jsou v ČSOB opravdu dobře chráněny. O způsobu přijaté ochrany účtů jsme průběžně informovali jak členská družstva Svazu českých a moravských bytových družstev, tak současně i významné správce bytového fondu, přičemž tato informace měla přispět ke zmírnění obav SVJ před neoprávněnou manipulací s jejich účty u ČSOB," doplnil Ladislav Koucký.

Zdroj foto: Jumpstory.com

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ