Aktuality

SBD PS dokončilo rekonstrukci objektu Jana Wericha 2339-2340, Česká Lípa.

SBD PS dokončilo rekonstrukci objektu Jana Wericha 2339-2340, Česká Lípa.

Projekt s názvem ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÉHO DOMU JANA WERICHA 2339-2340, ČESKÁ LÍPAa Reg.č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013272

Byl realizován za finančního přispění EU z programu IROP – Energetické úspory v bytových domech III.

Družstvo této výhodné podpory využilo k dokončení zateplení a dokončení zbylých energetických opatření, které po jejich dokončení přinese výrazné snížení nákladů na energie a zvýšený komfort bydlení.

PŘED

PO

Před

Po

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ