AKTUÁLNĚ

Uzavření budovy Správy družstva a zrušení úředního dne 27.10. 2014 v LiberciSdělujeme, že z technických důvodů (sanitární den) bude Správa družstva nucena úřední den 27.10. (pondělí ) zrušit včetně provozu pokladny.
Od 29.10. bude již provoz pokladny bez omezení.

Děkujeme za pochopení Správa družstvaPodklad pro jednání rady města z 26.8.2014.

Vážení členové rady,
19.8.2014 jsem obdržel žádost p.radního P.Černého na sepsání mého stanoviska
k jím předkládanému materiálu k jednání rady 26.8.2014.
Materiál považuji za natolik zásadní, že jsem své stanovisko projednali s dalšími členy představenstva našeho družstva. Bylo rozhodnuto o jeho zaslání všem členům rady. Tak zásadní rozhodnutí k rušení CZT totiž zatím nečiní žádné další
město v ČR!!

Na jednu stranu si opravdu vážíme toho, že nyní, byť poprvé od posledních voleb, jsme - coby největší odběratel "bytového" tepla z Teplárny Liberec (odebíráme přibližně čtvrtinu tepla z CZT pro byty! SBD Sever bere jen asi 16% a OSBD Liberec 7%), byli přímo osloveni s takovouto žádostí z města.

Na straně druhé, se ale musíme pozastavit nad tím, že teď (6 týdnů před dalšími volbami) bude o věci tak závažného charakteru jednat a a rozhodovat končící samosprávný orgán, který je sice stále oprávněn zásadní rozhodnutí činit, nicméně dopady takovéhoto rozhodnutí už pocítí a ovlivní jen těžko....

Proto si Vás, vážení členové rady města dovolujeme požádat o to,abyste své rozhodnutí přijali jen v rovině doporučení pro své budoucí nástupce.

Dále si vás, vážení členové rady, dovolujeme požádat o projednání našeho dalšího návrhu - doporučení, aby jakákoliv budoucí změna systému CZT byla vždy konzultována se všemi hlavními odběrateli!
Ne tak, jak to bylo doposud, kdy se věc projednávala (pokud se vůbec projednávala) jen s těmi, kteří se aktivně účastnili v akcích typu DOST! či Teplo 399,90.
My jsme bohužel mezi ně nepatřili, neboť jsme ctili rozhodnutí tehdejších orgánů - magistrátu, členů rady i zastupitelů a naše konání v tomto smyslu omezovali.

Jménem Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec
Ing. Victor R. Šálek
předseda představenstva


Většinový odběratel tepla z Teplárny Liberec nesouhlasí ...

V posledním Libereckém Zpravodaji byl otištěn názor p.radního Mgr.Černého
k drahému teplu v Liberci.
SBD Pozemní stavby Liberec - odběratel cca čtvrtiny tepla pro byty z centrálního zdroje tepla v Liberci a tudíž jeho největší odběratel ve městě na věc nahlíží poněkud jinak a nesouhlasí:

* Pro nezanedbatelnou skupinu občanů je fungování systémuv oblasti CZT (centrální zásobování teplem) a dodávek tepla dokonce prioritou. Bezproblémová dodávka tepla totiž patří k tomu základnímu, co člověk v naší zeměpisné poloze potřebuje.

* Reálná perspektiva, kterou občané města napojení na CZT mají:
Stále drahé teplo, čím dál větší nejistotu CZT a rizika s tím spojená. Proti tomu se už od r.2011 nic nedělá, byť to bylo před tehdejšími volbami slibováno. Za vrchol pak považujeme návrh na řízený rozpad CZT, o kterém se stále hlasitěji začíná mluvit.

* Je povinností Statutárního města mít schválenou energetickou koncepci - tato povinnost vyplývá ze zákona o hospodaření energií č.318/2012 Sb. Lze považovat za korektní přístup radního, který se chlubí tím, že navrhuje (viz Zpravodaj Severu 4/2014) zrušení CZT a usnesení rady města č.591/08 k odpojování od CZT, aniž by přinejmenším respektoval energetickou koncepci města?

* Spalovna již do CZT dodává 50% tepla. Jak se Město vypořádává s tímto faktem? Nebo jak Město naloží s majetkem, který vložilo do Teplárny? Nebudou v příjmech Města chybět v této pro něj finančně vypjaté době peníze, které mu plynou z teplárny?

Před minulými volbami jsme zažili frontální útok na nemravnou cenu tepla s velkými sliby. Po volbách už to nebylo zdaleka tak zajímavé téma a v oblasti tepla se nestalo nic, čím by šlo voliče bůhvíjak oslňovat. V současné době nastupuje těžší kalibr: Když se cenu tepla snížit nepodařilo, zrušme tedy celé CZT a problém s cenou tak bude pro Město vyřešen. Ustanovení pracovní skupiny Teplo pro Liberec podle nás nepřineslo občanům žádné použitelné výsledky a jejími výstupy se neřídí podle nás ani její členové.

Už dvakrát jsme požádali o oficiální vyjádření paní primátorku. Obě její odpovědi
(z 21.10.2013 a 6.8.2014) nám přišly spíše politické. Zmiňují vznik Pracovní skupiny Teplo pro Liberec a jen opakují, že Město ve věci přijalo Memorandum a Deklaraci. Nicméně na naše otázky jsme odpovědi nenalezli. Jen jsme ujišťováni, že v oblasti tepla Město postupuje konzistentně a všechny strategické dokumenty platí.

Přes stanoviska uvedená v Deklaraci nás po přečtení posledního článku pana radního (byť určitě pro text Deklarace i Memoranda hlasoval), napadá kardinální otázka (vč. odpovědí) k teplu:

Co Město občanům vlastně nabízí? Investujte si sami do jiných zdrojů. Nemáte-li na to, je to váš problém a poraďte si sami. A máte vůbec možnost si jiný zdroj tepla zajistit? To taky necháme na vás. Vy si investujte, vy se sami starejte a my - Město - starosti už mít nebudeme. Na vás přejdou i všechna rizika. Myslíte, že žádná nejsou? Život vás bohužel přesvědčí, že jsou. (Víme o tom své, dost domovních kotelen v rámci družstva provozujeme..)
A drobná poznámka - po letech lze srovnat předvolební cenu 399,90 s cenou z plynové kotelny teď uváděnou p.radním - cca 500 Kč/Gj;dle našich zkušeností však to je aspoň o 10% víc - 550,-/Gj.

Při znalosti toho, co se nyní kolem tepla děje, se jeví až žertovné se věnovat prvořadě pouze textu akcionářské smlouvy mezi Městem a Teplárnou (viz dopis p.primátorky); bude-li to probíhat ještě dost dlouho, bude to asi mít jen jediný výsledek - určí, jak si akcionáři mezi sebe rozdělí to, co po rozpadu CZT zbyde.


Jménem SBD Pozemní stavby Liberec:
Ing. Victor R.Šálek, předseda představenstva družstva,
Ing. Libuše Šafářová, vedoucí Teplárenství a energetiky