AKTUÁLNĚPOZOR ZMĚNA PROVOZU POKLADNY

Každý pátek provoz pokladny Správy družstva v Liberci omezen takto:
od 8,00 hodin do 12,00 hodin.

KVĚTEN

Sdělení Správy družstva k vyúčtování r. 2014
Správa SBD žádá o strpení při vyřizování reklamací k vyúčtování - protokol
o vyúčtování služeb za rok 2014, neboť tyto výpočty jsme letos poprvé prováděli
v novém systému SSB, kdy jsme se i my mohli poprvé detailně seznámit
s problematikou výpočtů až při jejich případných reklamacích ze strany uživatelů.
Protože prvořadě chceme řešit zásadní reklamace v rovině celých domů.
Individuální reklamace budeme řešit návazně, postupně až po výplatě přeplatků a přepočtů "nájmů", tj. do cca poloviny června.
Do této kategorie řadíme i chyby vzniklé zaokrouhlováním či pro některé nedostatečně srozumitelnými výstupy.
Proto vás touto cestou opakovaně žádáme o Vaše strpení.
Správa družstva


OSTATNÍ
* VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JSOU VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE
V sekci >>KONTAKT-úřední deska >> ÚŘEDNÍ DESKA


*AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝPOČTU ZÁLOH V PŘEDPISU NÁJEMNÉHO NALEZNETE V ODKAZU DOKUMENTY-INFORMAČNÍ BULLETINY