AKTUÁLNĚČERVENEC

Oznámení o OMEZENÍ PROVOZU Správy družstva ve dnech od 27.7.2015 - 31.7.2015 a UZAVŘENÍ Správy družstva od 3.8.2015 do 7.8.2015.Správa družstva sděluje, že z technických důvodů a čerpání řádné dovolené bude provoz Správy SBD PS Liberec v termínu od 27.7. 2015 do 31.7.2015 omezen.
Provoz pokladny Správy družstva v Liberci bude v tomto týdnu jen časově omezen:

pondělí - čtvrtek od 8,00 hod. do 15,00 hod.
pátek od 8,00 hod. od 12,00 hod.

Správa družstva dále sděluje, že z technických důvodů a čerpání řádné dovolené bude budova Správy SBD PS Liberec v termínu
od 3.8.2015 do 7.8. 2015 pro veřejnost zcela uzavřena.
Tzn., že budou zrušeny úřední dny na všech pracovištích družstva.

Zrušení úředních dnů se týká i pokladny v Liberci !

Havarijní služba bude bez omezení celodenně zajištěna i v těchto týdnech na tlf č.: 724 858 546POZOR

V letních měsících bude každý pátek provoz pokladny Správy družstva v Liberci omezen a to od 8,00 hodin do 12,00 hodin.

ČERVEN
* 24.6.2015 SE KONALO OD 14:00 ZASEDÁNÍ NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU DRUŽSTVA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ V SÁLE BUDOVY KOLOSEA.
Usnesení z toto zasedání naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění delegátů.


KVĚTEN

Sdělení Správy družstva k vyúčtování r. 2014
Správa SBD žádá o strpení při vyřizování reklamací k vyúčtování - protokol
o vyúčtování služeb za rok 2014, neboť tyto výpočty jsme letos poprvé prováděli
v novém systému SSB, kdy jsme se i my mohli poprvé detailně seznámit
s problematikou výpočtů až při jejich případných reklamacích ze strany uživatelů.
Protože prvořadě chceme řešit zásadní reklamace v rovině celých domů.
Individuální reklamace budeme řešit návazně, postupně až po výplatě přeplatků a přepočtů "nájmů", tj. do cca poloviny června.
Do této kategorie řadíme i chyby vzniklé zaokrouhlováním či pro některé nedostatečně srozumitelnými výstupy.
Proto vás touto cestou opakovaně žádáme o Vaše strpení.
Správa družstva


OSTATNÍ
* VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JSOU VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE
V sekci >>KONTAKT-úřední deska >> ÚŘEDNÍ DESKA


*AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝPOČTU ZÁLOH V PŘEDPISU NÁJEMNÉHO NALEZNETE V ODKAZU DOKUMENTY-INFORMAČNÍ BULLETINY