Výběrová řízení

TÚ - Oprava spár a fasádní nátěry na obvodovém plášti na panelovém bytovém domě Dlážděná 1417, 1418 a 1419, Liberec 30

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na e-mail budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení

Oprava spár a fasádní nátěry na obvodovém plášti na panelovém bytovém domě Dlážděná 1417, 1418 a 1419, Liberec 30

Vymezení plnění:

Oprava spár a fasádní nátěry na obvodovém plášti na panelovém domě dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

  • Předpokládaný termín zahájení realizace: 07/2023 – 09/2023
  • Termín odevzdání nabídek: 12.06.2023 do 10:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 05.06.2023

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ