Výběrová řízení

TÚ - Kompletní rekonstrukce střešního pláště pláště a záchytný systém na panelovém bytovém domě Majakovského 648, 649, Liberec.

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení


Kompletní rekonstrukce střešního pláště pláště a záchytný systém na panelovém bytovém domě Majakovského 648, 649, Liberec.

Vymezení plnění:

Kompletní rekonstrukce střešního pláště, dvě varianty – 1. rekonstrukce střešního pláště bez zateplení včetně montáže záchytného systému, 2. rekonstrukce střešního pláště se zateplením včetně montáže záchytného systému dle slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy. 

  • Předpokládaný termín zahájení realizace: 07-09/2023
  • Termín odevzdání nabídek: 5.6.2023 do 10:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 21.6.2023

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ