Výběrová řízení

TU-Oprava a modernizace výtahů v panelovém domě Gagarinova 760 - 761, Liberec

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení


Oprava a modernizace výtahů v panelovém domě Gagarinova 760 – 761, Liberec

Vymezení plnění:

Celková rekonstrukce výtahů dle specifikace příloha A.

  • Předpokládaný termín zahájení realizace: Realizace prvního výtahu: 3. čtvrtletí 2021, Realizace druhého výtahu: 2. čtvrtletí 2022
  • Termín odevzdání nabídek: 5.11.2020 do 10:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 29.10.2020

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 60% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 15% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 10% doba plnění (doba samotné realizace)
  • 15% cena pravidelného servisu po dobu 5 let

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ