Výběrová řízení

OET-Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, cirkulace a odpadů v suterénu pro objekt Pobřežní 15,17,JBC

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení

Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, cirkulace a odpadů v suterénu pro objekt

Pobřežní  3910/15, 3911/17, Jablonec nad Nisou

Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je výměna rozvodů SV, TUV, cirkulace a odpadů v suterénu v  panelovém domě. Jedná se o panelový dům o 2 vchodech, 4 stoupajících vedení, dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

Předpokládaný termín zahájení realizace: dle dohody!!

  • Termín odevzdání nabídek: 26.10.2020 do 17:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 19.10.2020

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ