Výběrová řízení

TÚ - Sanace a zateplení štítů panelového bytového domu Lomená 398–403, Liberec

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení


Sanace a zateplení štítů panelového bytového domu Lomená 398–403, Liberec

Vymezení plnění:

Sanace a zateplení štítových stěn panelového bytového domu. Oprava zateplení bude provedena v KTIS (kontaktní tepelně izolační systém) na nějž bylo vydáno ETA a ES, dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

  • Předpokládaný termín zahájení realizace: 7-9/2022
  • Termín odevzdání nabídek: 31.05.2022 do 10:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 24.05.2022

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

 


Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ