Výběrová řízení

OET - Vyregulování topné soustavy v panelovém bytovém domě Na Jílech 2639–2640, Česká Lípa

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení 


Vyregulování topné soustavy v panelovém bytovém domě Na Jílech 2639–2640, Česká Lípa

Vymezení plnění:

Vyregulování topné soustavy v panelovém bytovém domě – výměna radiátorů, termostatických hlavic a ventilů, výměna vypouštěcích a uzavíracích ventilů v suterénu na ÚT dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

  • Termín realizace od 15.5 do maximálně 6/2022
  • Termín odevzdání nabídek: 8.12.2021 do 10:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 5.12.2021

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

 


Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ