Výběrová řízení

OET-Montáž nového ležatého rozvodu ústředního vytápění v objektu Zámecký vrch 1396 – 1399, Liberec 30

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení


Montáž nového ležatého rozvodu ústředního vytápění v objektu

Zámecký vrch 1396 – 1399, Liberec 30

Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je montáž vodorovného ležatého rozvodu ústředního vytápění vedeného v nové trase pod stropem, v objektu Zámecký vrch 1396-1399, s tím, že stávající ležatý rozvod bude v podlaze ponechán a zaslepen, nacenění díla je dle slepého výkazu výměr.

Předpokládaný termín zahájení realizace: 2021/po ukončení topné sezóny

  • Termín odevzdání nabídek: 21.4.2020 do 17:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 14.4.2021

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 30% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 20% doba plnění (doba samotné realizace)

 


Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ