Výběrová řízení

OET-Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hroznová 698 , Liberec 14

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení


Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hroznová 698 , Liberec 14

Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hroznová 698, jedná se o objekt o 1 vchodu, 4 podlažích a 19 bytových jednotkách, vymezení plnění dle slepého výkazu výměr.   

Náklady nebo položky, které zadavatel neuvedl v zadání, a které při činnostech vzniknou, uvede uchazeč do nabídky, neboť vzniknou-li vícepráce z důvodu opomenutí těchto položek nebude na tyto vícepráce ze strany zadavatele brán zřetel.

  • Předpokládaný termín zahájení realizace: 2021/dle dohody!!
  • Termín odevzdání nabídek: 19.4.2021 do 17:00 hodin

ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení – dne 12.4.2021

Způsob hodnocení nabídky: 

  • 50% výše celkové nabídkové ceny dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr)
  • 20% délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • 10% doba plnění (doba samotné realizace)
  • 20% cena za provoz tepelného hospodářství domu (1rok)

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ