Výběrová řízení

TÚ-Rekonstrukce a modernizace výtahů v panelovém domě, Společenství vlastníků pro dům 618 a 619 a 620 Třešňová Liberec

Po Vašem přihlášení přes níže uvedený formulář, Vám na email budou zaslány podklady k výběrovému řízení.

Informace k výběrovému řízení

Rekonstrukce a modernizace výtahů v panelovém domě

Společenství vlastníků pro dům 618 a 619 a 620 Třešňová, Liberec

Vymezení plnění:

Celková rekonstrukce výtahů dle specifikace příloha A1 a A2 v celkovém počtu 3 výtahů

(Náklady nebo položky, které zadavatel neuvedl v zadání, a které při činnostech vzniknou, uvede uchazeč do nabídky, neboť vzniknou-li vícepráce z důvodu opomenutí těchto položek nebude na tyto vícepráce ze strany zadavatele brán zřetel)

  • Předpokládaný termín realizace: 3-12/2021
  • Termín odevzdání nabídek: 7.12.2020 do 10:00 hodin

Způsob předání nabídky: 

Zalepené obálky s označením Vaší firmy a textem „Rekonstrukce a modernizace výtahů v panelovém domě Společenství vlastníků pro dům 618 a 619 a 620 Třešňová Liberec – Neotvírat!!“ doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec IV v pracovní době ve dnech pondělí až čtvrtek 8:00-17:30, pátek – zavřeno na podatelnu v přízemí budovy. Rozhoduje razítko příjmu.

Způsob hodnocení nabídky: 

  • výše celkové nabídkové ceny
  • délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo
  • doba plnění (doba samotné realizace)
  • cena pravidelného servisu po dobu 5 let

Přihlášení do výběrového řízení

kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu, na tuto adresu budou zaslány veškeré podklady pro VŘ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ