Aktuality

Nabídka volného pracovního místa na pozici - TECHNICKÝ SPRÁVCE DOMU

Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec | IČO: 00042722

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Mlýnská 611/35

Liberec IV-Perštýn

46001 Liberec

okr. Liberec

MZDOVÉ ROZPĚTÍ

od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ

od 2.3.2022

do 28.2.2023

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH

Pracovní poměr - plný úvazek

VHODNÉ PRO

Zdravé osoby

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI

Práce s PC

 Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

 Jiné výhody

PROFESE CZ-ISCO

OBOR

Stavební technici (3112)

Stavebnictví

POČET NABÍZENÝCH MÍST

1

MINIMÁLNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

POČET HODIN TÝDNĚ

Nevyplněno

SMĚNNOST

Jednosměnný provoz

NABÍZENÉ VÝHODY

Dovolená navíc

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Kromě všeobecných povinností a odpovědnosti zaměstnance přímo zodpovídá zejména za plnění těchto úkolů:
1. Koná pravidelné prohlídky domů a nebytových prostor, z hlediska stavebně-technického a z hlediska
dodržování pořádku.
2. Sestavuje návrh plánu oprav a rekonstrukcí na další období. Provádí ocenění těchto prací, zajišťuje
cenové nabídky na provedení těchto prací. Připravuje VŘ na provádění těchto prací.
3. Řídí a organizuje zadávání udržovacích prací na objektech ve smyslu platných směrnic družstva, za
jejichž dodržování je odpovědný. Připravuje a spolupodílí se na tvorbě a jednání o uzavření smluv o dílo
v oblasti technicko-stavební. Na základě směrnic ze účastní, organizuje a řídí výběrová řízení na realizaci
oprav a dalších prací na svěřených objektech. Aktivně se účastní a organizuje předání hotových
realizovaných děl v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo. Vyhodnocuje dodržování smluvních
podmínek ze strany dodavatele a v případě jejich porušení navrhuje vhodný postup proti dodavateli.
Obdobně postupuje i v případě předepsaných revizí jak ve společných prostorách, tak i v bytech.
4. V případě výskytu havarijní situace v okruhu svěřených objektů řídí, organizuje a kontroluje všechny
činnosti, vedoucí k okamžitému odstranění havarijní situace.
5. V souvislosti s povolováním stavebních úprav v bytech nebo nebytových prostorách se účastní místních
šetření a kolaudací a vznáší k nim eventuelní připomínky.
6. Průběžně sleduje dění a aktuální potřeby na svěřených objektech. Aktivně se účastní svolaných schůzí
společenství vlastníků jednotek nebo členských schůzí.
7. Při pojistných událostech organizuje zpracování odhadu škod včetně podkladů k likvidaci hlášení škod
pojišťovně.
8. Ve smyslu platných směrnic a interních sdělení provádí věcnou kontrolu správnosti vystavených faktur
za práce a dodávky v okruhu svěřených objektů. Předává podklady z fakturace pro rozúčtování nákladů.
Uplatňuje reklamace na kvalitu a rozsah prací a dodávek provedených na svěřených objektech a
zpracovává podklady pro jejich vyřízení. Jejich vyřízení jinými úseky družstva sleduje.
9. Poskytuje informace a podklady k řešení stížností uživatelů bytů i nebytových prostor ve svěřených
objektech.
10. Kontroluje dodržování termínů odečtů měřidel, termínů všech předepsaných prohlídek, revizí a zkoušek.
Vede přehlednou evidenci provedených opatření, odstraněných závad a nedostatků, které vyplynuly
z protokolů o prohlídkách, revizích a zkouškách.
11. Vyřizuje požadavky orgánů na objektu (SSVJ, VSVJ), týkající se užívání objektu a jeho okolí (požadavky
na kácení porostů, terénní úpravy, opravy komunikací a chodníků v bezprostředním sousedství svěřených
objektů). Za tímto účelem kontaktuje orgány státní správy a vymáhá realizaci požadavků.
12. Mimo výše uvedené úkoly plní též další úkoly nařízené svými nadřízenými, které souvisejí se zajištěním
stavebního a technicko-hospodářského chodu družstva, úkoly vyplývající z interních sdělení a směrnic
družstva.
Zaměstnanecké výhody:
5 týdnů dovolené, životní pojištění, důchodové pojištění, stravenkový paušál,
po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zaslání profesního životopisu na  e-mail: sbd-ps@sbd-ps.cz

KOMU SE HLÁSIT

Ing. Martin Gatter

Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec

Mlýnská 611/35, Liberec IV-Perštýn, Liberec

E-mail: sbd-ps@sbd-ps.cz

Telefon: 724 858 547

odkaz z Úřadu práce: https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr#/volna-mista-detail/66810326

Pečujeme o

176

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

103

SVJ